f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
การประเมินความเสี่ยงทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
ลงวันที่ 17/01/2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.261+655 - กม.263+355

ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
39 ดาวน์โหลด

'