f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/06/2565 ถึง 30/09/2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิการศึกษา) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
2 ประกาศรับสมัคร 30/05/2565 ถึง 01/07/2565 ลูกจ้างชั่วคราว(ตามวุฒิการศึกษา) เจ้าพนักงานธุรการ 2
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13/05/2565 ถึง 30/06/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(ตามวุฒิการศึกษา) เจ้าพนักงานธุรการ 2