Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวง ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน 1 แล้วเสร็จ เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่ง จ.เชียงใหม่

กรมทางหลวง ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน 1 แล้วเสร็จ เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่ง จ.เชียงใหม่ กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 121 สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา – ต.ดอนแก้ว โดยทางสายนี้ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 ระหว่าง กม.15 – กม.23 ระยะทางยาวประมาณ 7.69 กิโลเมตร ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนตอนที่ 2 การก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 71 เส้นทางอยู่ในอำเภอสันกำแพง, อำเภอสันทราย, อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร และเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง ลักษณะโครงการ ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 1.5 เมตร มีเกาะกลางแบบเกาะร่อง กว้าง 6.05 เมตร งบประมาณ 288,751,000 บาท โครงการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งทางถนนระบบโลจิสติกส์ รองรับปริมาณจราจรที่สูงขึ้นและเพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางได้มากยิ่งขึ้น จะทำให้การเดินทางและการจราจรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งออกแบบจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด เพื่อเป็นการยกระดับในการให้บริการอำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยต่อการเดินทางมากขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงได้อีกด้วย เช่น การเกษตร การบริการ การอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
title
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายเมษ มัญญะหงส์ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และนายพัชร ภูวัฒนานุสรณ์ ผู้สังเกตการณ์ ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 4.995 กิโลเมตร ตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST)

วันที่ 22 ต.ค.63 เวลา 10.30 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายเมษ มัญญะหงส์ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และนายพัชร ภูวัฒนานุสรณ์ ผู้สังเกตการณ์ ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 4.995 กิโลเมตร ตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) ณ ห้องสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน ชั้น 2 กรมทางหลวง โดยมีนายอิทธิวัตร์ กฤษณะวณิช ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กล่าวรายงาน การนี้ คณะผู้บริหารกรมทางหลวง คณะผู้แทนจากบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) คณะผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) และคณะผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามด้วย