Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวงรับมือเที่ยวปีใหม่ เตรียมความพร้อม 11 จุดเช็คอิน ทั่วประเทศ

กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมจุดเช็คอิน 11 จุด ทั่วประเทศ ให้กับประชาชน เน้นความสวยงามและปลอดภัย  ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งปรับปรุงทุกจุด ให้มีความสวยงามทันช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565   นายสราวุธ  ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงโครงการเตรียมความพร้อมจุดเช็คอินกรมทางหลวงเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ว่าได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการเป็นจุดพักรถและให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย นโยบายดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ปัจจุบันกรมทางหลวงได้เริ่มทำความสะอาด ตกแต่ง ปรับปรุงป้ายและจัดเตรียมจุดเช็คอินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่ 2565 ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ดำเนินการใน 11 จังหวัด จำนวน 11 จุด ได้แก่ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง – ดอยอินทนนท์ บริเวณ กม.ที่ 30 – 31 โค้งปิ้งงู จังหวัดสกลนคร บนทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ – สกลนคร บริเวณ กม.ที่ 155 จุดกางเต็นท์ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอบริเวณ กม.ที่ 23 แยกไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น – พรหมนิมิตร บริเวณ กม.ที่ 562 อุโมงค์สัตว์ข้าม จังหวัดปราจีนบุรี บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียวบริเวณ กม.ที่ 195 จุดพักรถลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา บนทางหลวงหมายเลข 85 ตอน บ่อทอง – มอจะบก บริเวณ กม.ที่ 2 จุดกางเต็นท์ หมวดทางหลวงบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี บนทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ บริเวณ กม.ที่ 24 แยกห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วังโบสถ์ – ปราณบุรี บริเวณ กม.ที่ 28 โค้งมโนราห์ จังหวัดพัทลุง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด – ห้วยทราย บริเวณ กม.ที่ 183 สวนสาธารณะลานช้าง จังหวัดตรัง บนทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง – บ้านนา บริเวณ กม.ที่ 11 จุดพักสูดอากาศบริสุทธ์เขาช้างสี จังหวัดนครศรีธรรมราช บนทางหลวงหมายเลข 4238 ตอน ลานสกา – ไม้หลา บริเวณ กม.ที่ 10   ทั้งนี้ จุดเช็คอินจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนสร้างความประทับใจรวมไปถึงดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศโดยการสัญจรทางถนน กรมทางหลวงพร้อมนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ทางหลวงมีภูมิทัศน์ที่สวยงามที่มาพร้อมกับความปลอดภัย ดังนั้นจะพิจารณาเส้นทางที่มีศักยภาพก่อนปรับปรุงหรือดูแลบำรุงรักษาในสิ่งที่มีอยู่ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่และสร้างเส้นทางแห่งการท่องเที่ยวต่อไป
title
กรมทางหลวงขานรับนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงรับเทศกาลปีใหม่ 2565

กรมทางหลวง ดำเนินการเตรียมความพร้อมปรับปรุงทางหลวงให้สวยงาม  ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และปรับปรุงทัศนียภาพทางหลวง ให้มีความสวยงามทันช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565         นายสราวุธ  ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ว่านโยบายดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง ช่วยหนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ปัจจุบันกรมทางหลวงได้เริ่มดำเนินการ 2 โครงการแล้วดังนี้ 1.โครงการเตรียมความพร้อมจุดเช็คอินกรมทางหลวง  ได้เริ่มทำความสะอาด ตกแต่ง ปรับปรุงป้ายและจัดเตรียมจุดเช็คอินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ดำเนินการใน 11 จังหวัด จำนวน 11 จุด ได้แก่ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่, โค้งปิ้งงู จ.สกลนคร, จุดกางเต็นท์ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์, แยกไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น, อุโมงค์สัตว์ข้ามวังน้ำเขียว จ.ปราจีนบุรี, จุดพักรถลำตะคลอง จ.นครราชสีมา, จุดกางเต็นท์หมวดทางหลวงบ้านไร่ จ.อุทัยธานี, แยกห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์, โค้งมโนราห์ จ.พัทลุง, จุดพักสูดอากาศบริสุทธิ์เขาช้างสี จ.นครศรีธรรมราช และ วงเวียนปลาพะยูน จ.ตรัง 2.โครงการปรับปรุงทางหลวงให้สวยงาม ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้           - แผนงานเพิ่มศักยภาพถนนสายต้นไม้และดอกไม้ โดยดำเนินการบำรุงรักษาหรือปลูกเพิ่มในจังหวัดที่มีไม้ยืนต้นออกดอกสีสันสวยงามบริเวณสองข้างทางหลวง ด้วยพันธุ์ไม้ประจำถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของเส้นทางใน 15 จังหวัด จำนวน 20 แห่ง           - แผนงาน 1 จังหวัด 1 ถนนสวยงาม ดำเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยการปรุงปรุงภูมิทัศน์สองข้าง, บริเวณทางแยกต่างระดับหรือบริเวณเกาะกลางเพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว จำนวน 77 แห่ง โดยในเบื้องต้นจะนำร่องถนนเฉลิมพระเกียรติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง           - แผนงานปรับปรุงจุดให้บริการประชาชน ดำเนินการในจังหวัดท่องเที่ยว 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก,จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชนและลานกางเต็นท์, จุดจอดรถ, ไฟฟ้าแสงสว่าง, ป้ายแนะนำภายนอกและภายในบริเวณจุดบริการประชาชน, ฯลฯ           กรมทางหลวงพร้อมนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ทางหลวงมีภูมิทัศน์ที่สวยงามที่มาพร้อมกับความปลอดภัย โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ ดอกไม้สองข้างทางหลวงให้มีความร่มรื่นสบายตา ดังนั้นจะพิจารณาเส้นทางที่มีศักยภาพก่อนปรับปรุงหรือดูแลบำรุงรักษาในสิ่งที่มีอยู่ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่และสร้างเส้นทางแห่งการท่องเที่ยวต่อไป
title
เปิดแล้ว! นายกรัฐมนตรี ปล่อยขบวนรถเปิดให้บริการชั่วคราวมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว ระหว่างวันที่ 9 - 19 เม.ย. 64 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ลงวันที่ 08/04/2564 วันนี้ (7 เมษายน 2564) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วงอําเภอปากช่อง - อําเภอสีคิ้ว มั่นใจช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ ณ จุดตัดกับถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 65 บ้านหนองไผ่ล้อม ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายบำรุงทาง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2564 กรมทางหลวงได้ดำเนินการตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการเปิดให้บริการชั่วคราวทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางสู่ภาคอีสาน ซึ่งกรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานดังกล่าว โดยการปรับปรุงทางเชื่อมทางเข้า – ออก ปรับปรุงจุดกลับรถ ไฟฟ้าแสงสว่าง เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนเดินทางเหลื่อมเวลา”บ้านใกล้กรุงเทพฯให้เดินทางออกทีหลัง และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯก่อน” ซึ่งการกระจายการเดินทางจะเป็นแนวทางช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ การเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 จะมีจุดเริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยงบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กม.65 และไปสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลข 201 กม.5+400 ซึ่งกรมทางหลวงได้จัดการจราจรทิศทางเดียวในแต่ละช่วงเวลา (จำนวน 2 ช่องจราจร) แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ วันที่ 9 – 13 เม.ย. 64 รองรับทิศทางขาออก (มุ่งหน้าภาคอีสาน) และ วันที่ 14 – 19 เม.ย. 64 รองรับทิศทางขาเข้า (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ) ในส่วนฝั่งกลับกันจะสงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉินรองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับความคืบหน้าภาพรวมโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – นครราชสีมา จำนวน 40 ตอน ระยะทาง 196 กิโลเมตร ปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาอยู่ที่ 98 % งานก่อสร้างระบบอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้ในปีพ.ศ.2566 ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนมิตรภาพที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ส่งผลให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยอีกด้วยหากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง สภาพการจราจร แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193