f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2567 557/60/67/256 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 จ้างซ่อมและเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2567 557/-/67/277 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2567 557/60/67/276 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2567 557/60/67/273 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2567 557/60/67/270 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2567 557/90/67/267 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2567 557/45/67/265 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2567 557/35/67/264 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2567 557/60/67/263 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2567 557/35/67/262 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2567 557/35/67/261 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2567 557/60/67/259 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2567 557/60/67/256 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2567 557/60/67/257 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2567 557/70/67/254 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 822 รายการ