f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 08/03/2564 557/45/64/150 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 05/03/2564 557/40/64/147 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 ซื้อ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 1 งาน 05/03/2564 557/60/64/146 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/03/2564 557/60/64/145 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/03/2564 557/60/64/144 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำวน 1 งาน 03/03/2564 557/60/64/143 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 02/03/2564 557/-/64/140 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 01/03/2564 557/60/64/139 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 ซื้อ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 1 งาน 24/02/2564 557/60/64/138 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 820 ลิตร 23/02/2564 557/35/64/136 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 งาน 23/02/2564 557/45/64/134 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน 23/02/2564 557/60/64/133 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 19/02/2564 557/40/64/128 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 19/02/2564 557/60/64/127 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 18/02/2564 557/60/64/126 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 795 รายการ