f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 งาน 05/08/2563 557/60/63/350 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 1 งาน 05/08/2563 557/60/63/348 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 05/08/2563 557/40/63/347 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 04/08/2563 557/40/63/345 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 จ้างเหมากั้นห้อง 04/08/2563 557/-/63/344 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ 04/08/2563 557/40/63/346 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 งาน 30/07/2563 557/40/63/339 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 จ้างดำเนินการตัดหญ้า 29/07/2563 557/-/63/337 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 24/07/2563 557/35/63/336 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 จ้างดำเนินการตัดหญ้า 20/07/2563 557/-/63/331 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 20/07/2563 557/60/63/330 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 1 งาน 17/07/2563 557/45/63/328 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 จ้างเหมากั้นห้อง ภายในสำนักงาน 15/07/2563 557/-/63/321 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 จ้างล้างทำความสะอาดแอร์ 15/07/2563 557/-/63/322 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 14/07/2563 557/20/63/319 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 592 รายการ