f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 557/40/63/260 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 557/35/63/258 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 557/60/63/257 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 จ้างเอกชนดำเนินการซ่อมรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 557/-/63/104 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 557/35/63/253 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 จ้างซ่อมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 557/-/63/252 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 557/40/63/251 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 557/40/63/250 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 557/60/63/249 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 557/60/63/248 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 557/45/63/245 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 557/40/63/244 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 557/40/63/244 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 557/45/63/243 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 557/60/63/242 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 545 รายการ