f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 06/05/2564 557/-/64/212 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 557/45/64/213 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 05/05/2564 557/30/64/110 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 จ้างดำเนินการตัดหญ้า จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2564 557/-/64/210 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2564 557/40/64/209 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 557/60/64/204 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2564 557/35/64/203 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 730 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2564 557/35/64/202 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 26/04/2564 557/-/64/200 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2564 557/30/64/101 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2564 557/-/64/198 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2564 557/40/64/195 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2564 557/60/64/196 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 21/04/2564 557/45/64/194 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 งาน 20/04/2564 557/60/64/193 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 842 รายการ