f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างดำเนินการซ่อมพร้อมติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว (Your Speed) บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ที่ กม.350+925 (RT.) จำนวน 1 งาน 20/02/2563 20/02/2563 557/-/63/152 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 18/02/2563 557/30/63/49 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 13/02/2563 557/40/63/150 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 12/02/2563 557/35/60/149 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 12/02/2563 557/30/63/45 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก กม.314+320 (LT.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 11/02/2563 557/-/63/145 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2563 07/02/2563 557/60/63/142 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 06/02/2563 06/02/2563 557/-/63/42 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 05/02/2563 557/40/63/140 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 05/02/2563 557/60/63/139 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 04/02/2563 04/02/2563 557/40/63/137 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2563 04/02/2563 557/45/63/138 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2563 04/02/2563 557/60/63/136 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 03/02/2563 557/30/63/40 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2563 28/01/2563 557/35/63/128 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 436 รายการ