f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ 01/12/2563 557/35/64/36 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 งาน 01/12/2563 557/60/64/35 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2563 557/30/64/36 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 งาน 27/11/2563 557/60/64/33 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 จ้างทาสีน้ำปุน 27/11/2563 557/-/64/34 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25/11/2563 557/35/64/32 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 งาน 24/11/2563 557/60/64/31 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ 23/11/2563 557/45/64/30 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 18/11/2563 557/45/64/27 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุงจำนวน 1 งาน 12/11/2563 557/30/64/31 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 จ้างซ่อมรถยนต์จำนวน 1 รายการ 12/11/2563 557/-/64/30 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ 12/11/2563 557/40/64/23 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 งาน 11/11/2563 557/45/64/22 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 งาน 11/11/2563 557/40/64/21 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 งาน 10/11/2563 557/40/64/19 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 694 รายการ