f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/06/2562 กรมทางหลวง ลงนาม MOU ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5(บึงกาฬ-บอลิคำไซ)
2 23/04/2562 กรมทางหลวง จัดพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กับ เมืองปอยเปต ส่งเสริมความเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไร้รอยต่อภายในภูมิภาคสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงภายใต้กรอบความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและทางหลวงอาเซียน
3 11/04/2562 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
4 09/04/2562 กรมทางหลวงติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ใน 28 สายทาง (56แห่ง) ที่หลับในมากที่สุดแนะนำแวะพักจุดบริการกรมทางหลวง มีบริการทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก
5 03/04/2562 กรมทางหลวง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 107 พร้อมพัฒนาทางหลวงและยกระดับการให้บริการผู้ใช้ทางทั่วประเทศ
6 22/03/2562 กรมทางหลวง ชวนสัมผัสถนนสายดอกไม้ “เฟื่องฟ้า” บนทางหลวงหมายเลข 21จังหวัดเพชรบูรณ์
7 20/03/2562 กรมทางหลวง จัดพิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ แล้วเสร็จเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
8 20/03/2562 กรมทางหลวง เชิญสัมผัสถนนสายดอกไม้ “เหลืองปรีดียาธร” บนทางหลวงหมายเลข 3502 จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามโทร 1586
9 28/02/2562 กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (๖๐+Earth Hour ๒๐๑๙)" วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
10 26/12/2561 กรมทางหลวง ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง
11 25/12/2561 กรมทางหลวง รณรงค์ผู้ขับขี่ใช้เกียร์ต่ำบริเวณทางลาดชันและขับช้าช่วงฝนตก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
12 25/12/2561 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
13 08/12/2561 กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน)
14 08/12/2561 กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน – อ.ทุ่งช้าง เป็น 4 ช่องแล้วเสร็จ รองรับการท่องเที่ยวของ จ.น่าน
15 08/12/2561 กรมทางหลวงขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....