f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/07/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๖๑+๖๕๕ - กม.263+355 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ และต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.700 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 04/07/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.261+655 - กม.263+355 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.700 กม.) ยกเลิกแผน
3 03/07/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมหลักก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.261+655 - กม.263+355 ต.ผาจุก อ.เมือง และ ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.7000 กม.) ยกเลิกแผน
4 03/07/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.261+655 - กม.263+355 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.700 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/07/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 00402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.227+109 – กม.227+828 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.719กม.) เปลี่ยนแปลงแผน
6 01/07/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบุรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.185+330 - กม.185+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.415 กม.) เปลี่ยนแปลงแผน
7 27/06/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 00402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.227+109 – กม.227+828 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.719กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 27/06/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบุรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.185+330 - กม.185+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.415 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/06/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมหลักก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.261+655 - กม.263+355 ต.ผาจุก อ.เมือง และ ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.7000 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/04/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๐๔๕ตอนอุตรดิตถ์-วังสีสูบ กม.๒+๖๖๕-กม.๗+๗๗๗ทล.๑๐๔๑ตอนพระแท่น–อุตรดิตถ์กม. ๖+๗๔๖-กม. ๑๐+๔๖๓ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๓๖๐.๐๐ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 183 รายการ