f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/04/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ตอน1 ปริมาณงาน 1 แห่ง (375.00 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบึงหลัก-หนองน้ำเขียว กม.329+766-กม.334+920วังโป่ง-ดารา กม.7+469-กม.7+542วังโป่ง-ด่านแม่คำมัน กม.0+029-กม.25+828บึงหลัก-ฟากคลองตรอน กม.0+056-กม.21+540ฟากคลองตรอน-พิชัยกม.28+340-กม.41+136 กม.0+000-กม.0+177กม.0+024-กม.0+132 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/03/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/03/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ตอน 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอนห้วยไผ่-ห้วยช้าง ระหว่าง กม.9+552-กม.12+423(LT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1แห่ง (72ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล 1166 0100 ตอนวังโป่ง-ดารา ระหว่าง กม.4+113-กม.18+443(LT.เป็นช่วงๆ)ทล 1204 0101 ตอน บึงหลัก-ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.9+553-กม.19+954(LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ทล1403 0100 ตอน ทางเข้าน้ำอ่าง ระหว่าง กม.0+167-กม.0+412(RT.)ปริมาณงาน 3แห่ง(74ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล102 ตอน ห้วยไผ่-ห้วยช้าง บริเวณ กม.13+825 ทล1204 ตอน บึงหลัก-ฟากคลองตรอน บริเวณ กม.16+044 ทล1204 ตอน บึงหลัก-ฟากคลองตรอน บริเวณ กม.21+519 ทล.1214 ตอน น้ำอ่าง-วังผาชัน บริเวณ กม.31+875 ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 06/03/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล 1046 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ทุ่งยั้ง-ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.3+913 - กม.10+456(LT.,RT.เป็นช่วง ๆ ) ทล 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง-ด่านแม่คำมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.10+634-กม.14+590(LT.,RT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง(71 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 06/03/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25400 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวง หมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำอ่าง - วังผาชัน ระหว่าง กม.15+936 - กม.16+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 06/03/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล1214 ตอน ควบคุม 0101 ตอนบ้านแก่ง-น้ำอ่าง ระหว่าง กม.4+372-กม.5+078(RT.เป็นช่วง ๆ ) ทล1214 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำอ่าง-วังผาชัน ระหว่าง กม.37+315-กม.37+805(RT.เป็นช่วงๆ) ทล1244 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำอ่าง-น้ำพี้ กม.4+061-กม.5+356 ปริมาณงาน 3 แห่ง (71ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 48 รายการ