f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 03/07/2567 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1183 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 06/06/2567 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1030 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 02/05/2567 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/661 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 05/04/2567 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/417 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 05/03/2567 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/250 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 06/02/2567 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/160 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 01/12/2566 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1359/6/ธ.ค./66 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 09/01/2567 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/27/9/ม.ค.67 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 10/11/2566 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/11292 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 05/10/2566 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1161 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 14/09/2566 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1070 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 09/08/2566 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/914 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 14/07/2566 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/442 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 12/05/2566 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/601 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 05/12/2565 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/71 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 65 รายการ