f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 09/04/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/593 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 08/03/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/394 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 08/02/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/218 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 14/01/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/92 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 02/12/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1842 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 12/11/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1773 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 19/10/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1587 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563 10/09/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1411 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 14/08/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1256 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 09/07/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1099 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10/06/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/930 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 12/05/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/744 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/481 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 13/03/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/306 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563 04/02/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/141 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ