f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 09/07/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1099 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10/06/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/930 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 12/05/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/744 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/481 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 13/03/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/306 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563 04/02/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/141 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 06/01/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 17/12/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1889 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 08/11/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1695 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1526 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 09/09/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1365 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 07/08/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1178 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 05/07/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1023 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/908 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 23/05/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/774 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ