f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2567 ถึงเดือน มิ.ย. 2567 01/07/2567 67077000168 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 02/04/2567 67047000551 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนต.ค.2566 ถึง ธ.ค.2566 14/02/2567 67027001055 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ่้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2566 ถึงเดือน ก.ย.2566 04/10/2566 66107001407 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.2566 ถึงเดือน มิ.ย.2566 โดยวิธีเจาะจง 11/07/2566 66077003949 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2566 ถึงเดือน มี.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2566 66047002090 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาส) 23/01/2566 66017431520 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.2565 (ไตรมาส 3) 06/07/2565 65077098783 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไตรมาสที่ 4) 06/10/2565 65107074317 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. 2565 (ไตรมาส 3) 06/07/2565 65077098783 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 ประกาศไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565 22/04/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2564 ถึงเดือน ธ.ค.2564 (ไตรมาสที่1) 06/01/2565 ไตรมาส1 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค 2563 ถึงเดือน ธ.ค 2563 22/01/2564 64017413183 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 4 29/12/2563 ไตรมาส ที่ 4/63 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 ประกาศรายไตรมาสที่3/63 24/07/2563 63077462191 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ