f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค 2563 ถึงเดือน ธ.ค 2563 22/01/2564 64017413183 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 4 29/12/2563 ไตรมาส ที่ 4/63 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 ประกาศรายไตรมาสที่3/63 24/07/2563 63077462191 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 24/06/2563 63067421156 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ