f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน กม.๓๐+๔๒๗ - กม.๓๑+๑๖๕ และ กม.๓๓+๒๗๕ – กม.๓๗+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔.๕๖๓ กม.) 09/04/2567 67039474671 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ กม.4+710 – กม.5+308 (RT.), กม.7+000 - กม.7+885 (RT.), กม.7+364 - กม.7+885 (LT.) และ กม.8+535 - กม.8+873 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 28,016 ตร.ม 19/04/2567 67039573478 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (นอกเงินทุน) 14/01/2565 อต.1/พ.4/3/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(นอกเงินทุนฯ) 09/12/2564 อต.1/พ.4/2/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(นอกเงินทุนฯ) 16/04/2564 อต.1/พ.4/7/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(งานเงินทุนฯ) 16/04/2564 อต.1/พ.4/8/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด (ครั้งที่ 2) 01/04/2564 อต.1/พ.4/5/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 66 รายการ 17/02/2564 อต.1/พ.4/4/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน อาคารบ้านพัก สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 25 รายการ 07/12/2563 อต.1/พ.4/2/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุตรดิตถ์ -วังสีสูบ ช่วงกม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.๔+๓๑๐ – กม.๔+๖๗๕ (LT.,RT. เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕,๓๐๒.๐๐ ตร.ม.) 27/11/2563 63107166703 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน อาคารบ้านพัก สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 25 รายการ 30/09/2563 อต.1/พ.4/4/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 ประกาศขายตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 อต.1/พ.4/2/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 557/40/63/223 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล1214 ตอน ควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง-น้ำอ่าง ระหว่าง กม.4+372-กม.5+078(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง-วังผาชัน กม.37+315-กม-37-805(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1244 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำอ่าง-น้ำพี้ กม.4+061-กม.5+356(RT.เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 3 แห่ง (71 ต้น) 02/04/2563 63037122009 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล1046 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งยั้ง-ดงสระแก้ว กม.3+913-กม.10+456(LT.,RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง-ด่านแม่คำมัน ตอน 1 กม.10+634 - กม.14+590(LT.,RT. เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง ( 71 ต้น) 02/04/2563 63037121257 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ