f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างดำเนินการขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ที่ กม.327+182 (ซ้ายทาง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 18/12/2562 557/-/63/68 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 งานก่อสร้างหน่วยบบริการตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม. 330+300 - กม.330+380 ด้านขวาทาง ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง 18/12/2562 18/12/2562 62117055931 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2562 23/08/2562 62087449291 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 21/02/2562 5573562151 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน (เครื่องมือโรงงาน ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2562 09/01/2562 557/30/62/56 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ