f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุตรดิตถ์-วังสีสูบ ระหว่าง กม.4+310-กม.4+675(LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,302.00 ตร.ม.) 27/11/2563 63117412172 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ