f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คำมัน ระหว่าง กม.8+124 – กม.11+745 ปริมาณงาน 32,640.00 ตร.ม. 28/09/2565 65097225620 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง – น้ำอ่าง ระหว่าง กม.5+260 – กม.8+680ปริมาณงาน 31,184.00 ตร.ม. 28/09/2565 65097225799 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 จกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.279+190 – กม.281+852 (LT.) ปริมาณงาน 30,450.00 ตร.ม. 28/09/2565 65097224779 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล – บึงหลัก ระหว่าง กม.300+515 – กม.303+511 (RT.) ปริมาณงาน 36,252.00 ตร.ม. 28/09/2565 65097224922 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.338+538 – กม.341+400 (RT.) ปริมาณงาน 31,440.00 ตร.ม. 28/09/2565 65097225370 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน – วังผาชัน ระหว่าง กม.278+7๑0 – กม.282+8๑๕ ปริมาณงาน ๓๗,๙๔๖.00 ตร.ม. 28/09/2565 65097225548 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ระหว่าง กม.24+630 – กม.28+195 ปริมาณงาน 32,287.00 ตร.ม. 28/09/2565 65097225726 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1254 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าดารา ระหว่าง กม.0+010 – กม.2+371 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 17,849.00 ตร.ม. 28/09/2565 65097188497 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1040 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าทอง – หาดกรวด ระหว่าง กม.0+173 – กม.1+590 ปริมาณงาน 11,636.00 ตร.ม. 28/09/2565 65097188052 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2565 557/40/65/284 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุตรดิตถ์-วังสีสูบ ระหว่าง กม.4+310-กม.4+675(LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,302.00 ตร.ม.) 27/11/2563 63117412172 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ