f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 04/08/2563 8,785.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างเหมากั้นห้อง 04/08/2563 13,051.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ 04/08/2563 10,705.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 งาน 30/07/2563 9,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างดำเนินการตัดหญ้า 29/07/2563 94,194.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ประกาศรายไตรมาสที่3/63 24/07/2563 165,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 24/07/2563 20,709.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 21/07/2563 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างดำเนินการตัดหญ้า 20/07/2563 199,188.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 20/07/2563 44,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 1 งาน 17/07/2563 47,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างเหมากั้นห้อง ภายในสำนักงาน 15/07/2563 41,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างล้างทำความสะอาดแอร์ 15/07/2563 12,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 14/07/2563 55,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 งาน 13/07/2563 132,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 620 รายการ