f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน”
ลงวันที่ 03/06/2563

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
       นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สวนสาธารณะและชุมชนโดยรอบมณฑลทหารบกที่ ๓๕


'