f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ลงวันที่ 03/06/2563

      นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ มอบหมายให้นายไชยสิริ คงพิม รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


'