f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย ที่เคารพบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เสริมสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันดีขึ้นปีใหม่ 2564
ลงวันที่ 05/01/2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

>>นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย ที่เคารพบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เสริมสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันดีขึ้นปีใหม่ 2564

ณ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1

#เรารักกรมทางหลวง

#แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1

#กรมทางหลวง


'