f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จัดกิจกรรมตามโครงการหน่วยงานสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2564
ลงวันที่ 04/02/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45 น.

????แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จัดกิจกรรมตามโครงการหน่วยงานสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2564 ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ , ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม

>>จำนวน 119 คน ผลการคัดกรอง ผลลบ (ไม่พบสารเสพติด )จำนวน 119 คน

#เรารักกรมทางหลวง

#แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1


'