f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (จุดบริการทั่วไทยนายาง)
ลงวันที่ 09/04/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ( พิษณุโลก) เป็นประธาน เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย

จุดบริการทั่วไทยนายาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมี นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 พร้อมรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่

ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธี ณ จุดบริการทั่วไทยนายาง


'