f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พ่นสีด้านหลังป้ายด้วยสีส้ม พร้อมระบุรหัสตามทะเบียนคุมป้าย
ลงวันที่ 08/08/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1 ได้ดำเนินการพ่นสีด้านหลังป้ายด้วยสีส้ม พร้อมระบุรหัสตามทะเบียนคุมป้ายเพื่อแสดงให้ทราบว่า ป้ายนี้ที่ได้ทำการชำระค่าเช่าเรียบร้อยแล้ว บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนชัยมงคล- บึงหลัก- หนองน้ำเขียว ระหว่างกม.300+400 - กม.324+200 และบนทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนอุตรดิตถ์ - วังสีสูบ ที่กม.1+075


'