f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงวันที่ 11/04/2562

กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 และสามารถติดตามสภาพจราจร Online แบบ Real Time ของกรมทางหลวงได้ผ่านทางQR code หรือทางลิ้งค์ด้านล่างนี้

1. ภาพรวมประเทศไทย
2. ภาคเหนือ 
3. ภาคอีสาน
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคใต้


'