f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
พิธีวางพานพุ่มถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
ลงวันที่ 21/10/2563

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑

มอบหมายให้ นายสุเทพ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

#เรารักกรมทางหลวง #แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่๑


'