f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้มหามงคล โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ/วันต้นไม้แห่งชาติ/วันวิสาขบูชา
ลงวันที่ 18/05/2562

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้มหามงคล โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ/วันต้นไม้แห่งชาติ/วันวิสาขบูชา โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี 


'