f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
เปิดใช้อุโมงค์?ทางลอดวังสีสูบ ชั่วคราว ? ???ตั้งแต่วันที่ 17-23 พ.ย.63
ลงวันที่ 17/11/2563

??เปิดใช้อุโมงค์?ทางลอดวังสีสูบ ชั่วคราว ?

???ตั้งแต่วันที่ 17-23 พ.ย.63

???เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงวันหยุดยาว

#แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1

#?เรารักกรมทางหลวง


'